Biedri Projekti
Akmeņi Alas Atsegumi Avoti Koki Kultūrvēstu-
riskie akmeņi
Ūdenskritumi Citi
G. Eniņš I. Jurģītis S. Laime
Pieminekļi › Avoti

Latvijas izcilākie avoti

Elkuzemes Acu avots Bērziņu avots Kurmāles Svētavots Acleja Galtenes Svētavots Sēra dīķi Bārbeles Svētavots Kulšēnu avots Ellītes avots Austrona Vecmelderu avots Aglonas avots Žoglovas avots Baldones Svētavots Mucenieku avots Meždzirnavu avots Saltavots Kaļļu avots Dāvida avoti Vella skābuma ķērne Raunas Staburags Vecsautiņu avots Tirzas Svētavots Karaļavots Olūtovas avots

Mēs dzīvojam ar avotiem pārbagātā zemē un nereti nenovērtējam šo bagātību. Reti kurā valstī visiem iedzīvotājiem pietiek ar tīru pazemes ūdeni vien - bet Latvijā pietiek gandrīz visiem - tikai pārblīvētajai Rīgai nākas daļu ūdens ņemt no Daugavas. Toties citās vietās, pat tai pašā Rīgā, tūkstošiem avotu ik dienas atdod milzumu kristāldzidra ūdens strautiņiem, upēm, ezeriem, jūrai.

Saltupju svētavota strauts Aknīstē.
Foto - G. Pāvils, 2004. gada 25. maijs

Tautā pazīst veselības avotus, acu avotus, svētavotus un Māras avotiņus. Ir avoti, kuru dziednieciskajām īpašībām ļaudis tic joprojām. Par šiem avotiem noteikti jāvāc un jāapkopo ziņas!

Galvenais avotu raksturojošais lielums ir tā debits - ūdens izplūdes daudzums laika vienībā. Avotu debitu visbiežāk mēra litros sekundē. Ja avota strautam ir straujš kritums, tad plūsmas lielumu nav grūti izmērīt. Vajag veidot kāpsli avota gultnē un ūdens strūklu uztvert traukā, kura tilpums ir zināms. Avota debits līdzināsies trauka tilpumam, dalītam ar sekundēm, kurās piepildījies trauks. Lēzenas plūsmas avotiem, lai noteiktu debitu, jānosaka ūdens plūsmas šķērsgriezums un tecēšanas ātrums. Debitu uzzināsim, ja plūsmas šķērsgriezuma laukumu, izteiktu kvadrātcentimetros, reizināsim ar tecēšanas ātrumu dm/sekundē. Tad iegūsim avota debitu, kas izteikts litros/sekundē.

Par Latvijas avotiem daudz varat uzzināt arī Interneta vietnē www.udenszimes.lv, kas ir sagatavota ar Dabas retumu krātuves līdzdalību.

 
 

Acleja

Aglonas avots

Austrona

Baldones Svētavots

Bārbeles Svētavots

Bērziņu avots

Dāvida avoti

Elkuzemes Acu avots

Ellītes avots

Galtenes Svētavots

Kaļļu avots

Karaļavots

Kulšēnu avots

Kurmāles Svētavots

Meždzirnavu avots

Mucenieku avots

Olūtovas avots

Raunas Staburags

Saltavots

Sēra dīķi

Tirzas Svētavots

Vecsautiņu avots

Vella skābuma ķērne

Žoglovas avots

© 2005   Dabas Retumu krātuve   Redaktors - Ansis Opmanis    Dizains un kods - Gatis Pāvils